Assegurances

assurances

Francesc Fumàs Minguell corredor d’assegurances col·legiat amb número de registre DGSFP F-1.062, per la experiència, i coneixement del mercat assegurador nacional, ofereix un servei de qualitat, flexible, transparent i proper.

Avantatges de subscriure amb un corredor d’assegurances:

Independència. No mantenen vinculació amb les entitats asseguradores.

Oferta àmplia. Oferim al client productes de diverses entitats.

Assessorament i servei sense cost. L’assessorament és gratuït, un corredor d’assegurances té l’obligació de facilitar al seu client la informació completa i motivada sobre les diverses opcions d’assegurances seleccionades en funció del seu criteri amb la finalitat de cobrir les necessitats del client.

Seguretat. L’activitat de tots els corredors d’assegurances és permanentment supervisada i controlada de la Direcció General de les Assegurances (DGSFP). Tenint tots els clients per llei la garantia de una assegurança de responsabilitat civil professional i de caució.

Assistència post-venda. Una de les funcions principals del corredor d’assegurances és l’assistència contínua i permanent al seu client durant tota la vida de l’assegurança i especialment en cas de sinistre.

Tipus d’assegurances que oferim:

 • Assegurança d’automòbil
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Plans de Pensions i Jubilació
 • Assegurança de Vida
 • Assegurança d’accidents.
 • Assegurança mediques
 • Assegurança combinat de comerç i industria
 • Assegurança de comunitat de veïns
 • Assegurança de baixa diària per malaltia i accident
 • Assegurança de la llar
 • Assegurança de caça i pesca
 • Retirada del permís de conduir
 • Assistència en viatge
 • Assegurança de protecció jurídica
 • Assegurances agropecuàries