Fiscal

fiscal

Assessoria Fumàs ofereix uns serveis professionals encaminats a oferir un assessorament personalitzat que permet valorar les necessitats específiques de cada client.

La millor opció és recórrer a un assessor que ens pugui aconsellar sobre el sistema que més ens interessa. Cada client té unes peculiaritats concretes i en cada activitat intervenen factors i variables diverses. Amb un bon assessorament podem assolir una menor càrrega tributària amb un considerable estalvi econòmic a l’hora de complir les obligacions amb Hisenda.

Serveis fiscals que oferim:

 • Altes Impost Activitats Econòmiques.
 • Declaració Censal tributària (Model 036).
 • Declaracions I.V.A. (Models 303-310-311-370-390).
 • Declaracions Pagaments fraccionats Renda (Models 130-131).
 • Declaracions retencions (Models 111-115-123-180-190-193).
 • Declaracions del clients i proveïdors (Model 347).
 • Declaracions intracomunitàries (Model 349).
 • Declaració entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184).
 • Declaracions intrastat.
 • Declaracions  de renda.
 • Atendre a requeriments.
 • Inspeccions Tributàries.
 • Ajornaments.
 • Consultoria fiscal i tributària.
 • Sol·licituds certificats.